Meer dan alleen activiteiten

In vele activiteiten krijgt het Huis van Dominicus vorm en gezicht, maar minstens zo belangrijk is de grondhouding en bezieling waarmee we voor vormen van activiteit kiezen, ze vervolgens voorbereiden en uitvoeren. Het Huis van Dominicus wil een plek zijn waar je bezieling kan ervaren, waar ook de manier van doen en laten je kan raken. Erik Borgman biedt daarop zicht met zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd.

Bezieling krijgt bijvoorbeeld vorm in het ritme van vier jaarlijkse retraitedagen met de seizoenen mee. In december starten we de serie Jonge hemelbestormers, gesprekken met jonge theologen en andere bezielde jongeren. Ook maken we in december een begin met wekelijkse ontmoetingen tussen oude en nieuwe bewoners van de wijk Oog in Al. Samen met andere partners in de stad Utrecht werken we aan een of meer activiteiten rond het thema burn-out en stress, niet om dit meteen op te lossen, maar om de spirituele kant ervan in beeld te brengen. Daarnaast zetten we andere activiteiten voort die we zelf ontwikkeld hebben, zoals de wekelijkse wereldwake en de maandelijkse zondagavondzang.