Terugkijken op 2022

In het jaarverslag over 2022 en de jaarrekening 2022 vertelt het bestuur u weer veel over het reilen en zeilen van de stichting Dominicaans Midden-Nederland zelf en met name de gang van zaken in 2022 in het Huis van Dominicus. In woelige tijden proberen we bij te dragen aan kerkvernieuwing en nieuwe vormen van aanwezigheid op terreinen als zingeving, welzijn en zorg voor het klimaat en de aarde, met daarbij ook steeds meer uitstraling in de stad Utrecht en zelfs landelijk. We zijn al onze sponsoren en subsidiegevers dankbaar voor hun gulle steun voor het uitvoeren van ons beleid en het maken van plannen voor de nabije toekomst. Wij hopen van harte ook anderen daarmee te inspireren en te bemoedigen!