Huis van Dominicus

In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. In dit Huis van Dominicus werken verschillende groepen samen: de Andreascommuniteit, de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap en de Stichting Vrienden van de Dominicus. Samen maken we een programma op het gebied van studie en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur.

De Dominicuskerk is een locatie van de Martinusparochie Utrecht. Iedere zondag zijn er om 10.00 uur vieringen van woord, gebed en zang (bij speciale gelegenheden een eucharistieviering). Op de eerste zondag van de maand is er een Bid & Breakfastviering waarin het onderling gesprek over teksten ent en thema’s ruimte krijgt. Elke derde zondag van de maand klinken er gezangen in vertaling van de Franse dominicaan André Gouzes o.p. Daarnaast zijn er kleine vieringen: de maandelijkse Eerste Vrijdagviering, de Wereldwake op vrijdagochtend en op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd en Advent oecumenische vespers. Sinds de Adventsperiode van 2020 is er een dagelijkse getijdengebed in het Huis van Dominicus, met ‘s ochtends lauden en ‘s avonds vespers. Het gebruik van het Franse liturgische repertoire en de opzet van de wereldwake zijn initiatieven van de Andreascommuniteit van Utrechtse lekendominicanen.

Zie voor meer informatie over de vieringen en de geloofsgemeenschap van de Dominicus de site Dominicuskerk Utrecht.

De programmaraad van het Huis van Dominicus wordt gevormd door:
Erik Borgman (voorzitter), Leny Beemer, Anja van Leusden, Carolien Luijt, Raphaël Rijntjes en Robert Stok.

Hermen van Dorp is werkzaam als coördinator/opbouwwerker, e-mail: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.

Flyer Huis van Dominicus (PDF)