Plek van verbinding: een terugblik op 2023

Met genoegen presenteert het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland u het jaarverslag over 2023 en de jaarrekening 2023 . We mogen terugkijken op een jaar waarin het Huis van Dominicus zowel in de stad Utrecht als landelijk steeds meer uitstraling heeft gekregen, met name op het gebied van kerkvernieuwing. Met recht heeft het jaarverslag over 2023 als ondertitel Plek van verbinding. Bestaande verbanden zijn sterker geworden, en er zijn ook nieuwe contacten gelegd en initiatieven ontwikkeld. Het Huis van Dominicus werkte mee of initieerde zelfs enkele landelijke bijeenkomsten. Het verslag benoemt echter ook dingen waarvan we kunnen leren om verder te komen. Verbreding, verdieping en visie op wat nodig en mogelijk is blijven noodzakelijk. Op deze plaats spreken we vooral onze hartelijke dank uit aan allen die het Huis van Dominicus mogelijk maken en ondersteunen!