Van 2020 naar 2021

Over het afgelopen jaar valt veel te zeggen, maar wat het echt betekent werd niet meteen duidelijk. Ook het Huis van Dominicus kon die vraag niet ontwijken, maar het was wel snel duidelijk dat het antwoord op de coronapandemie niet alleen in vervangende (online-)activiteiten zou uitmonden. Er zijn juist ook andere dingen gestart en nieuwe vormen van aanwezigheid gevonden. Onze bezinning in 2019 op de attitude van waaruit er dingen gebeuren in het Huis van Dominicus, bleek uiterst zinvol: bezieling is de kern en de dragende kracht achter alles, daardoor wordt er veel mogelijk!

Vooral dankzij onze coördinator Hermen van Dorp kwamen er in 2020 bijvoorbeeld nieuwe meer diaconale initiatieven bij. De behoefte aan doorgaande bezinning en leven vanuit de bron krijgt sinds eind november vorm in het dagelijkse getijdengebed in de Dominicuskerk. Het overwegen van de Schrift, het stil worden, het stilstaan bij de schijnbare leegte van wat er niet doorgaat, blijkt een ruimte te worden waar aandacht voor het wezenlijke kan opbloeien. Zo wordt het Huis van Dominicus een huis met vele ruimtes die met elkaar verbonden zijn. Gebed, bezinning, culturele en caritatieve activiteiten en aanwezigheid in de digitale wereld staan zo niet los van elkaar.

Ook onze subsidiegevers, speciaal de internationaal actieve stichting Porticus met het Space for Grace-programma waaraan wij deelnemen, waardeert de aanpak en houding van het Huis van Dominicus zeer. Wij hopen dat ook u ons in 2021 financieel en anderszins blijft ondersteunen om ruimte voor genade te maken!