Het nieuwe jaar in!

2022 was een jaar waarin langzamerhand de normale gang van zaken in de samenleving weer vorm leek te krijgen. In werkelijkheid zijn er naweeën en blijvende gevolgen van de coronapandemie. De klimaat- en energiecrisis en de oorlog in Oekraïne beïnvloeden ons dagelijks leven steeds meer. Het Huis van Dominicus blijft met uw steun ook dit jaar speuren naar tekenen van hoop, kijken achter de feiten, en meeleven met wat mensen beweegt om dit te vertalen in onze presentie en aanbod aan activiteiten. Van harte wensen we u daarom vanaf deze plek een Zalig Nieuwjaar toe!