Plek van verbinding: een terugblik op 2023

Met genoegen presenteert het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland u het jaarverslag over 2023 en de jaarrekening 2023 . We mogen terugkijken op een jaar waarin het Huis van Dominicus zowel in de stad Utrecht als landelijk steeds meer uitstraling heeft gekregen, met name op het gebied van kerkvernieuwing. Met recht heeft het jaarverslag over 2023 als ondertitel Plek van verbinding. Bestaande verbanden zijn sterker geworden, en er zijn ook nieuwe contacten gelegd en initiatieven ontwikkeld. Het Huis van Dominicus werkte mee of initieerde zelfs enkele landelijke bijeenkomsten. Het verslag benoemt echter ook dingen waarvan we kunnen leren om verder te komen. Verbreding, verdieping en visie op wat nodig en mogelijk is blijven noodzakelijk. Op deze plaats spreken we vooral onze hartelijke dank uit aan allen die het Huis van Dominicus mogelijk maken en ondersteunen!

Het nieuwe jaar in!

2022 was een jaar waarin langzamerhand de normale gang van zaken in de samenleving weer vorm leek te krijgen. In werkelijkheid zijn er naweeën en blijvende gevolgen van de coronapandemie. De klimaat- en energiecrisis en de oorlog in Oekraïne beïnvloeden ons dagelijks leven steeds meer. Het Huis van Dominicus blijft met uw steun ook dit jaar speuren naar tekenen van hoop, kijken achter de feiten, en meeleven met wat mensen beweegt om dit te vertalen in onze presentie en aanbod aan activiteiten. Van harte wensen we u daarom vanaf deze plek een Zalig Nieuwjaar toe!