Een nieuw jaar in!

2024 is al enkele weken oud. In het Huis van Dominicus bruist het van de activiteiten, maar we namen begin deze maand ook de tijd voor een interne bezinningsdag met onze vrijwilligers, de tweede keer sinds september. Het blijkt verfrissend en stimulerend om ook zelf inspiratie op te doen, met name door elkaars verhalen en drijfveren erachter te horen. Het is nu nog wat vroeg voor een jaaroverzicht voor 2023, maar we kijken met genoegen terug op enkele activiteiten met regionale en landelijke uitstraling, zoals op 11 februari de landelijke inspiratiedag in Hilversum voor caritas en diaconie, dit in samenwerking met het Kansfonds, Actioma en KRO-NCRV, op 9 juni in Montfoort een vervolgbijeenkomst van het Space for Grace programma, en op 4 november in eigen huis de dag Love the stranger met de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. Op 23 juni ontvingen we gasten uit geheel Nederland bij een dag over de dominicaanse zending. In de stad Utrecht werken we met steeds meer partners samen op verschillende vlakken. Dit alles werd en wordt mogelijk door de steun van onze donateurs en subsidiegevers, waarvoor hartelijk dank!