Over

Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland
Pijperlaan 31
3533 KB  Utrecht
KVK Utrecht nr. 41266010
rek nr. NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht

mail: info@dominicaansmiddennederland.nl

De Stichting DOM ondersteunt de komende jaren allereerst de plannen in en rond de Dominicuskerk in Utrecht om te komen tot de vorming van een koepel waarbij zowel de huidige als nieuwe activiteiten met elkaar verbonden worden, en in 2018 naar buiten te treden onder de naam Huis van Dominicus. Meer informatie over de plannen van onze stichting vindt u in ons Beleidsplan 2018 (PDF, 120 kB).

Jaarverslagen en jaarrekeningen vindt u op de pagina over onze ANBI-status.