2020, nu al een bijzonder jaar

In de eerste twee maanden van 2020 kon het Huis van Dominicus vele succesvolle activiteiten ontplooien, vooral ook dankzij onze coördinator Hermen van Dorp die per 1 februari voor vier dagen in de week is aangesteld.  De belangstelling en waardering voor de activiteiten, hun sfeer en opzet was groot. Juist toen we voortvarend voor de maanden maart en april een nog groter aanbod konden gaan realiseren, liep het allemaal anders dan verwacht. Vanwege de crisis rond het coronavirus konden we niet anders dan alle publieke activiteiten afgelasten.

Achter de schermen zijn we intussen volop in de weer. Zo zijn er inmiddels opnames van kleine vieringen gemaakt die op het eigen YouTube-kanaal van het Huis van Dominicus verschijnen, en er zijn nog meer dingen in voorbereiding. Met een digitale nieuwsbrief en aanwezigheid op sociale media als Facebook, Twitter en Nextdoor informeren we mensen over wat wij doen en hoe we deze periode van schijnbare stilstand doorkomen. Juist op weg naar Pasen willen we erop vertrouwen dat er een ommekeer kan komen. We leven mee met alle zieken, met hun naasten en met degenen die zich enorm inspannen in de zorg, wetenschap en bij de overheid om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Graag wensen we u sterkte toe in deze bijzondere periode en we hopen dat we in het licht van Pasen de weg vinden om deze crisis te doorstaan. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom!