Terugkijken op 2019

Met genoegen presenteert het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland u het jaarverslag over 2019 en de jaarrekening over het afgelopen jaar. In deze bewogen tijd is het goed om terug te kijken op de stappen die in 2019 zijn gezet om het Huis van Dominicus concreet vorm te geven. Het is zeker ook op zijn plaats om hier allen te danken die ons daarbij steunen in welke vorm dan ook. Dankzij de ontwikkelingen in 2019 zijn we ook in de huidige moeilijke situatie rond het coronavirus in staat om hierop te reageren met de nodige initiatieven en nieuwe vormen, zoals online-vieringen, een reeks video-interviews met wijkbewoners in Oog in Al, aandacht voor ouderen en een digitale versie van de wekelijkse wereldwake. Onze aanwezigheid op sociale media is daarbij ook gegroeid, met bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal en Instagram.