2020, nu al een bijzonder jaar

In de eerste twee maanden van 2020 kon het Huis van Dominicus vele succesvolle activiteiten ontplooien, vooral ook dankzij onze coördinator Hermen van Dorp die per 1 februari voor vier dagen in de week is aangesteld.  De belangstelling en waardering voor de activiteiten, hun sfeer en opzet was groot. Juist toen we voortvarend voor de maanden maart en april een nog groter aanbod konden gaan realiseren, liep het allemaal anders dan verwacht. Vanwege de crisis rond het coronavirus konden we niet anders dan alle publieke activiteiten afgelasten.

Achter de schermen zijn we intussen volop in de weer. Zo zijn er inmiddels opnames van kleine vieringen gemaakt die op het eigen YouTube-kanaal van het Huis van Dominicus verschijnen, en er zijn nog meer dingen in voorbereiding. Met een digitale nieuwsbrief en aanwezigheid op sociale media als Facebook, Twitter en Nextdoor informeren we mensen over wat wij doen en hoe we deze periode van schijnbare stilstand doorkomen. Juist op weg naar Pasen willen we erop vertrouwen dat er een ommekeer kan komen. We leven mee met alle zieken, met hun naasten en met degenen die zich enorm inspannen in de zorg, wetenschap en bij de overheid om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Graag wensen we u sterkte toe in deze bijzondere periode en we hopen dat we in het licht van Pasen de weg vinden om deze crisis te doorstaan. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom!

Meer dan alleen activiteiten

In vele activiteiten krijgt het Huis van Dominicus vorm en gezicht, maar minstens zo belangrijk is de grondhouding en bezieling waarmee we voor vormen van activiteit kiezen, ze vervolgens voorbereiden en uitvoeren. Het Huis van Dominicus wil een plek zijn waar je bezieling kan ervaren, waar ook de manier van doen en laten je kan raken. Erik Borgman biedt daarop zicht met zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd.

Bezieling krijgt bijvoorbeeld vorm in het ritme van vier jaarlijkse retraitedagen met de seizoenen mee. In december starten we de serie Jonge hemelbestormers, gesprekken met jonge theologen en andere bezielde jongeren. Ook maken we in december een begin met wekelijkse ontmoetingen tussen oude en nieuwe bewoners van de wijk Oog in Al. Samen met andere partners in de stad Utrecht werken we aan een of meer activiteiten rond het thema burn-out en stress, niet om dit meteen op te lossen, maar om de spirituele kant ervan in beeld te brengen. Daarnaast zetten we andere activiteiten voort die we zelf ontwikkeld hebben, zoals de wekelijkse wereldwake en de maandelijkse zondagavondzang.

Het Huis van Dominicus krijgt vorm

In de herfst is het tijd om te oogsten en alvast wat terug te kijken op de afgelopen maanden. Tot onze vreugde kon het bestuur per 1 mei Hermen van Dorp aanstellen als parttime coördinator/opbouwwerker (0,6 fte) van het Huis van Dominicus. Hij is voortvarend aan de slag gegaan. Zijn werk maakt het Huis van Dominicus beter zichtbaar. Ook legt hij vele contacten en ondersteunt hij de realisatie van onze plannen.

In juli konden we na maanden van voorbereiding een fraaie en inhoudelijk sterke website lanceren voor het Huis van Dominicus. Ook op de sociale media, het langste al via Twitter (@huisvdominicus) zijn we inmiddels aanwezig om ons netwerk te vergroten en activiteiten zichtbaar te maken.

De activiteiten presenteren we op vier vlakken: de kapel, de schola, het podium en de herberg. Vieren, leren, luisteren en ontmoeten zijn daarbij trefwoorden die het motto Inzicht – Uitzicht – Bezieling concreet maken.

Stappen in 2018

Het bestuur van de stichting DOM heeft in 2018 de nodige stappen gezet voor de realisering van het Huis van Dominicus in Utrecht. Met name vallen de voorbereiding van de aanstelling van een part-time coördinator en de planning voor een website van het Huis van Dominicus te noemen. U vindt bij dit bericht een financiële verantwoording over 2018 (PDF, 135 kB) en een jaarverslag. Graag spreken we nogmaals onze dank uit aan allen die ons in 2018 ondersteunen en hun steun in 2019 voortzetten!

Stappen in 2019

Ook in 2019 maakt de stichting Dominicaans Midden-Nederland de opbouw van het Huis van Dominicus mede mogelijk. Dankzij de donaties die we in 2018 ontvingen kan het werk beginnen aan een nieuwe website voor het Huis van Dominicus. De muzikale ondersteuning van de vieringen in de Dominicuskerk is dankzij uw steun mogelijk. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. U kunt uw giften blijven overmaken naar rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Goed nieuws voor wie ons steunt!

Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. U kunt uw giften overmaken naat rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.