Plek van verbinding: een terugblik op 2023

Met genoegen presenteert het bestuur van de stichting Dominicaans Midden-Nederland u het jaarverslag over 2023 en de jaarrekening 2023 . We mogen terugkijken op een jaar waarin het Huis van Dominicus zowel in de stad Utrecht als landelijk steeds meer uitstraling heeft gekregen, met name op het gebied van kerkvernieuwing. Met recht heeft het jaarverslag over 2023 als ondertitel Plek van verbinding. Bestaande verbanden zijn sterker geworden, en er zijn ook nieuwe contacten gelegd en initiatieven ontwikkeld. Het Huis van Dominicus werkte mee of initieerde zelfs enkele landelijke bijeenkomsten. Het verslag benoemt echter ook dingen waarvan we kunnen leren om verder te komen. Verbreding, verdieping en visie op wat nodig en mogelijk is blijven noodzakelijk. Op deze plaats spreken we vooral onze hartelijke dank uit aan allen die het Huis van Dominicus mogelijk maken en ondersteunen!

Inspiratie krijgen en delen

Foto inspiratiedag 2024 bij lezing door Erik Borgman - foto Hermen van DorpOp zaterdag 9 maart was het Huis van Dominicus voor het tweede jaar een van de organisaties achter de jaarlijkse landelijke inspiratiedag voor professionals en vrijwilligers op het gebied van caritas en diaconie. De inspiratiedag, een initiatief van het Kansfonds samen met het Huis van Dominicus, Actioma en KRO-NCRV,  vond plaats in Hilversum. In het M-gebouw konden deelnemers luisteren naar lezingen en deelnemen aan verschillende workshops. Een dag om met gepaste trots op terug te kijken!

Een nieuw jaar in!

2024 is al enkele weken oud. In het Huis van Dominicus bruist het van de activiteiten, maar we namen begin deze maand ook de tijd voor een interne bezinningsdag met onze vrijwilligers, de tweede keer sinds september. Het blijkt verfrissend en stimulerend om ook zelf inspiratie op te doen, met name door elkaars verhalen en drijfveren erachter te horen. Het is nu nog wat vroeg voor een jaaroverzicht voor 2023, maar we kijken met genoegen terug op enkele activiteiten met regionale en landelijke uitstraling, zoals op 11 februari de landelijke inspiratiedag in Hilversum voor caritas en diaconie, dit in samenwerking met het Kansfonds, Actioma en KRO-NCRV, op 9 juni in Montfoort een vervolgbijeenkomst van het Space for Grace programma, en op 4 november in eigen huis de dag Love the stranger met de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. Op 23 juni ontvingen we gasten uit geheel Nederland bij een dag over de dominicaanse zending. In de stad Utrecht werken we met steeds meer partners samen op verschillende vlakken. Dit alles werd en wordt mogelijk door de steun van onze donateurs en subsidiegevers, waarvoor hartelijk dank!

Terugkijken op 2022

In het jaarverslag over 2022 en de jaarrekening 2022 vertelt het bestuur u weer veel over het reilen en zeilen van de stichting Dominicaans Midden-Nederland zelf en met name de gang van zaken in 2022 in het Huis van Dominicus. In woelige tijden proberen we bij te dragen aan kerkvernieuwing en nieuwe vormen van aanwezigheid op terreinen als zingeving, welzijn en zorg voor het klimaat en de aarde, met daarbij ook steeds meer uitstraling in de stad Utrecht en zelfs landelijk. We zijn al onze sponsoren en subsidiegevers dankbaar voor hun gulle steun voor het uitvoeren van ons beleid en het maken van plannen voor de nabije toekomst. Wij hopen van harte ook anderen daarmee te inspireren en te bemoedigen!

Het nieuwe jaar in!

2022 was een jaar waarin langzamerhand de normale gang van zaken in de samenleving weer vorm leek te krijgen. In werkelijkheid zijn er naweeën en blijvende gevolgen van de coronapandemie. De klimaat- en energiecrisis en de oorlog in Oekraïne beïnvloeden ons dagelijks leven steeds meer. Het Huis van Dominicus blijft met uw steun ook dit jaar speuren naar tekenen van hoop, kijken achter de feiten, en meeleven met wat mensen beweegt om dit te vertalen in onze presentie en aanbod aan activiteiten. Van harte wensen we u daarom vanaf deze plek een Zalig Nieuwjaar toe!

Ruimte voor genade

Logo Space for GraceOp vrijdag 10 oktober vond in het Huis van Dominicus een vervolgbijeenkomst plaats van het programma Space for Grace van  de stichting Porticus. De afgelopen jaren was het Huis van Dominicus zelf een van de katholieke gemeenschappen die met steun van deze stichting in dit internationale project wegen naar vernieuwing kon gaan vormgeven. Het is heel bijzonder om nu zelf in de volgende fase contact te leggen met andere projecten en deelnemers daaraan te bemoedigen en te steunen, en er ook zelf weer van te leren. Van deelnemer naar mededrager van dit mooie project: wie had dit kunnen voorzien bij de start van het Huis van Dominicus? Ook vanaf deze plek nogmaals veel dank voor alle ondersteuning vanuit Porticus en de deelnemers!